صفحه اول معـــرفي خبــــرها پرسش و پاسخ تالار گفتگو دانلود پيونـــدها تماس با ما
 
 
 
 
 
خبــــرها
  » مديريت   » كنكور دكتري   » مشاوره   » دانش مسايل روز
  » كنكور ارشد مديريت اجرايي   » كنكور ارشد مديريت   » كلاس ها   » مهندسي صنايع
  » جالبناك
 
»»»» ليست خبرها ««««
 
ظرفيت دانشگاههاي رشته مديريت اجرايي در كنكور كارشناسي ارشد سال 1394 1394/06/08 01:25:39

ظرفيت دانشگاههاي رشته مديريت اجرايي در كنكور كارشناسي ارشد سال 1394

دوره تحصيلي
نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي
ظرفيت نيمسال اول
ظرفيت نيمسال دوم
توضيحات
روزانه
روزانه
دانشگاه بوعلي سينا همدان
4
-
 
روزانه
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
8
-
 
روزانه
دانشگاه تهران
8
-
 
روزانه
دانشگاه سمنان
8
-
 
روزانه
دانشگاه شهيدباهنر كرمان
5
-
 
روزانه
دانشگاه شهيدبهشتي تهران
10
-
 
روزانه
دانشگاه علامه طباطبايي تهران
10
-
 
روزانه
دانشگاه علم و صنعت ايران -
15
-
فقط مرد
روزانه
دانشگفردوسي مشهد
10
-
 
روزانه
دانشگاه مازندران - بابلسر
8
-
 
روزانه
دانشگاه هرمزگان بندرعباس
7
-
 
روزانه
دانشگاه يزد
9
-
 
نوبت دوم
نوبت دوم
دانشگاه تهران
8
-
 
نوبت دوم
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
8
-
 
نوبت دوم
دانشگاه سمنان
4
-
 
نوبت دوم
دانشگاه شهيدباهنر كرمان
3
-
 
نوبت دوم
دانشگاه علامه طباطبايي تهران
10
-
 
نوبت دوم
دانشگاه علم و صنعت ايران
3
-
فقط مرد
نوبت دوم
دانشگاه فردوسي مشهد
6
-
 
نوبت دوم
دانشگاه مازندران بابلسر
2
-
 
نوبت دوم
دانشگاه هرمزگان بندرعباس
3
-
 
نوبت دوم
دانشگاه يزد
5
-
 
پيام نور
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان البرز مركز كرج
15
-
آموزش محور
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان البرز مركز كرج
8
-
 
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان تهران تهران غرب
15
-
آموزش محور
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان تهران تهران غرب
8
-
 
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان تهران مركز ورامين
15
-
آموزش محور
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان تهران مركز ورامين
8
-
 
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان سمنان مركز گرمسار
8
-
 
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان سمنان مركز گرمسار
15
-
آموزش محور
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مازندران مركز بابل
8
-
 
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مازندران مركز بابل
15
-
آموزش محور
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مازندران مركز ساري
8
-
 
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مازندران مركز ساري
15
-
آموزش محور
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مركزي مركز ساوه
8
-
 
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مركزي مركز ساوه
15
-
آموزش محور
پيام نور
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان واحد قشم
15
-
آموزش محور
غيرانتفاعي
غيرانتفاعي
دانشگاه غيرانتفاعي چابهار
20
-
 
غيرانتفاعي
سازمان غيرانتفاعي مديريت صنعتي
20
-
شرايط در انتهاي دفترچه
غيرانتفاعي
مؤسسه غيرانتفاعي البرز قزوين
20
-
 
مجازي
مجازي دولتي
دانشگاه اصفهان
40
-
آموزش محور
مجازي دولتي
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)
40
-
آموزش محور
مجازي دولتي
دانشگاه تهران
40
-
آموزش محور
مجازي دولتي
دانشگاه شهيدبهشتي تهران
40
-
آموزش محور
مجازي دولتي
دانشگاه علم و صنعذ ايران تهران
-
40
آموزش محور
پرديس پولي
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان در جزيره كيش)
15
-
 
پرديس خودگردان
دانشگاه تهران (محل تحجصيل پرديس خودگردان البرز در كرج)
15
-
 
پرديس خودگردان
دانشگاه شهيدبهشتي تهران
10
-
 
پرديس خودگردان
دانشگاه علم و صنعت ايران تهران
15
-
محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
پرديس خودگردان
دانشگاه فردوسي مشهد
4
-
 
پرديس خودگردان
دانشگاه هرمزگان بندرعباس (محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاهي واقع در قشم)
7
-
 
پرديس خودگردان
دانشگاه يزد
9
-
 
مجازي پيام نور
مجازي پيام نور
دانشگاه پيام نور استان البرز مركز كرج
40
-
آموزش محور
مجازي پيام نور
دانشگاه پيام نور استان تهران تهران غرب
40
-
آموزش محور
مجازي پيام نور
دانشگاه پيام نور استان تهران مركز ورامين
40
-
آموزش محور
مجازي پيام نور
دانشگاه پيام نور استان سمنان  - مركز گرمسار
40
-
آموزش محور
مجازي پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مازندران مركز بابل
40
-
آموزش محور
مجازي پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مازندران مركز ساري
40
-
آموزش محور
مجازي پيام نور
دانشگاه پيام نور استان مركزي مركز ساوه
40
-
آموزش محور
مجازي پيام نور
دانشگاه پيام نور استان هرمزگان واحد قشم
40
-
آموزش محور
مجازي غيرانتفاعي
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي فارابي مهرشهر كرج
40
-
آموزش محور
 
 

تعداد مشاهده:  1863
 
نظرات
نام:    
ایمیل:     
وب سايت:    
نظر:    
ایمیل من نمايان باشد  
 
  
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به امیر حسام بهروز باشد.
طراحي و پياده سازي توسط شركت مهندسي آتيه پرداز